Vi erbjuder era barn ett eget ombud

Barnets Rättigheter i Fokus: Familjerättens Ansvar att Lyssna

Inledning:

Inom familjerätten är vårdnad- boende och umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten centrala områden och där måste barnets rättigheter prioriteras. Denna artikel belyser det viktiga ansvar som ligger på familjerätten att lyssna på barnet under sina utredningar och hur detta behöver komma fram och ha en avgörande betydelse i förslaget till tingsrätten.

Familjerättens Ansvar:

Familjerätten har en central roll i att avgöra barnets bästa intressen. Detta är ofta det enda utredningsmaterial som tingsrätten har som inte ges in av någon av föräldrarna i en tvist gällande frågor om vårdnad, boende och umgänge. En viktig aspekt av utredningen är därför att noga lyssna på barnets röst under utredningsprocessen. Genom att skapa en plattform där barnet känner sig hörda och respekterade kan familjerätten bidra till en rättvis och balanserad bedömning av vårdnad, boende och umgänge.

Barnets Perspektiv:

Barnets åsikter, känslor och önskemål måste vara kärnan i utredningen. Familjerätten bör prioritera en öppen dialog med barnet, skapa en trygg miljö där de kan dela sina tankar utan rädsla för konsekvenser. Detta kräver en medvetenhet om att barnets perspektiv är unikt och värdefullt för beslutsprocessen.

Konsekvenser av Att Inte Lyssna:

När familjerätten inte aktivt inkluderar barnets röst kan det leda till beslut som inte överensstämmer med barnets behov och önskemål. Detta kan skapa en känsla av att bli förbisedd och underminera barnets förtroende för vuxenvärlden. Långsiktigt kan detta påverka deras relationer och psykiska hälsa samt i vissa fall leda till trauma för barnet som verkligen inte vill och inte blir lyssnad till. Det är att kränka barnets rättigheter. Många barn är långt mer kloka än vuxna och har ofta enkla och rättvisa förslag till lösningar.

Förslag Till Tingsrätten:

I sitt förslag till tingsrätten måste familjerätten tydligt återspegla barnets synpunkter och önskemål. Det är viktigt att påvisa hur barnets rättigheter och bästa intressen har väglett beslutsprocessen. Aldrig att väga för eller emot vilken förälder familjerätten “tror” mest på. Det leder en gärna på villospår och gör att barnets röst försvinner bort i fokuset på de båda föräldrarna, som i princip alltid tycker det motsatta till varandra. Att föräldrarna tycker det motsatta ligger i sakens natur när det blir en tvist om barn i domstol mellan två föräldrar. Genom att skapa en grund där barnets perspektiv är centralt kan tingsrätten fatta beslut som är till Barnets Bästa på riktigt!

Slutsats:

För att skapa en rättssystem där barnets rättigheter är centrala och respekteras, är det nödvändigt att familjerätten tar på sig ansvaret att aktivt lyssna på barnet. Genom att integrera barnets perspektiv i utredningsprocessen och reflektera detta i sina förslag till tingsrätten kan familjerätten bidra till en mer rättvis och balanserad bedömning av familjefrågor. Detta skapar en grund för en sundare framtid och en bättre hälsa för barn där barnets röst är ledande i beslutsprocessen.