Integritetspolicy Barnens Juristbyrå i Sverige AB

Integritetspolicy

Integritetspolicy enligt GDPR för Barnens Juristbyrå i Sverige AB

1. Inledning

Välkommen till Barnens Juristbyrå i Sverige AB. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Dataansvarig

Barnens Juristbyrå i Sverige AB, c/o Tea Guttsmann, Stora Eke 3, 590 45 Brokind, är dataansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

  • Identifikationsuppgifter (t.ex. namn, e-postadress).
  • Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, cookies).
  • Annan information som du frivilligt tillhandahåller vid användning av vår tjänst.

4. Syfte och rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • Tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse.
  • Uppfylla juridiska skyldigheter.
  • Kommunicera med dig, om du har gett ditt samtycke till detta. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant kontrakt ingås.

5. Lagring och överföring av data

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlades in. Vi kan överföra uppgifter utanför EU, men endast till länder som anses ha adekvat dataskyddsnivå eller under förutsättningar som uppfyller GDPR:s krav.

6. Dina rättigheter

Under GDPR har du rättigheter inklusive:

  • Rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot behandling och att begära begränsning av behandlingen.
  • Rätt att dra tillbaka samtycke och rätt till dataportabilitet.

7. Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker. Du har rätt att samtycka till eller avvisa användningen av dessa tekniker.

8. Kontakt och klagomål

För frågor eller klagomål gällande vår dataskyddspraxis, kontakta oss på info@barnensjuristbyra.com. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

9. Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina uppgifter.